Sosyal kalkınma ne demek?

(Social development): Kalkınmanın; sürdürülebi-lir, farklı toplum kesimleri için eşit ve içerici, yoksul ve kırılgan grupları kalkınma sürecine katılımları için güçlendirici olmasıdır.