Sosyal koruma ne demek?

(Social protection): Hastalık, doğum, engellilik, yaş-lılık, işsizlik, ekonomik kriz ve doğal afetler gibi insanların gelir düzeyini ya da refahını olumsuz etkileyen durumların ve kronik yoksulluğun en-gellenmesi, yönetilmesi ve bu durumların üstesinden gelinmesi çabala-rında bireylerin, hanehalklarının ve sosyal grupların desteklenmesi ama-cıyla sağlanan imkânlar bütünüdür.