amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Şura nedir? Yönetimde şura nedir? İslam’da şuranın önemi nedir?

Şûra, iş ve yönetim konusunda alınacak kararların özellikle toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren meselelerde ehil kişilerce yapılacak karşılıklı danışma, görüşme ve fikir alışverişi içinde birlikte alınması anlamına gelmektedir. Ayetler, Kur’ân’dan hareketle dini konuda tartışmasız tek otorite olan peygamberimizin dahi iş ve yönetim konusunda insanlar ile ortak bir karara varmasını buyurmaktadır. Yine ayetler: “O inananların iş ve yönetimleri aralarında bir şûra iledir” (42/38) buyurarak inananların da bu konuda hassas olmaları gerektiğine dikkat çekmektedir. Günümüzde demokrasinin bir gereği olarak özellikle toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren konularda halkın beklenti ve taleplerini göz önünde bulundurmak ve ortak bir paydada buluşabilmek adına Kur’ân’daki şûra ilkesinin gözetilmesi, birlik ve bütünlüğün sağlıklı bir şekilde devamı için oldukça önemlidir. Görüldüğü gibi Kur’ân, pek çok konuda olduğu gibi yine gerek şûra gerekse işlerin ehline verilmesi gerektiği ilkeleriyle birkaç yüzyıl öncesine kadar monarşik (saltanat) bir yapıya sahip olan günümüzün en gelişmiş ülkelerinden yüzlerce yıl önce bu konunun önemine ışık tutmuş ve gerçek anlamda demokratik bir yönetimin önemine vurguda bulunmuştur.

İş ve yönetim konusunda onlarla şuraya git.

Ali İmran Suresi Ayet 159

Umut Güner Kimdir