Abdera Okulu nedir?

[ing. School of Abdera, Fr. Ecole d ‘Abdera].

İlkçağ felsefesinde, atomcu Demokritos tarafmdan kurulmuş olan ve adını Güney Makedonya’daki bir kentten alan okul. Abdera Okul unun diğer onemli temsilcileri arasında Kios’lu Metrodoros ve Anaksarkhos sayllabilir.

Sofist Protagoras’ın da doğduğu kent olan Abdera’da kurulmuş olan okulun felsefe tarihindeki önemi, kurucusu Demokritos tarafından savunulmuş olan atomcu görüşten kaynaklanmaktadır. Okulun söz konusu maddeci varlık görüşü, empirist bir bilgi görüşüyle tamamlanmış ve Abdera Okulu bu çerçeve içerisinde, tarihte ilk kez olarak birincil ve ikincil nitelikler arasında bir ayrım yapmıştır.

Abdera Okulu’yla ilgili kaydadeğer başka bir nokta da, Okulun üyelerinden olan Anaksarkhos’un, bir akım olarak kuşkuculuğun  Yunan’daki kurucusu Pyrrhon’un öğretmeni olmuş olmasıdır.

Kaynak: Ahmet Cevizci, Felsefe Ansiklopedisi