Aşıkpaşaoğlu kimdir? Aşıkpaşazade tarihi nedir? Aşıkpaşazade hayatı ve biyografisi!

1332’de vefât eden ve Garibnâme adlı kitabıyla Anadolu sâhasındaki ilk Türkçe eseri veren, “Türk diline kimse bakmaz idi / Türklere hergiz gönül akmaz idi / Türk dahi bilmez idi bu dilleri / İnce yolu ol ulu menzilleri.”  mısrâlarıyla mâruf büyük dedesi Âşık Paşa’ya nisbeyle anılan Âşıkpaşaoğlu’nun en büyük dedesi, 1240’ta Türkiye Selçuklularına karşı heterodoks Babâî… Okumaya devam et Aşıkpaşaoğlu kimdir? Aşıkpaşazade tarihi nedir? Aşıkpaşazade hayatı ve biyografisi!