Gelin çıkarken hangi dua edilir? Gelin uğurlama duası nedir? Gelin çıkarma duası! Gelin ve damat duası nasıl?

Örf ve âdetlerimizde gelin babası evinden, erkek kardeşi ya da bir yakını tarafından özel bir merasimle çıkarılır ve uğurlanır. Uğurlama esna-sında dua edilmesi yerinde bir davranış olur. Duaya, Allah’a hamd ve Resûlüne salavat ile başlanır ve Türkçe olarak şu dua yapılabilir:

“Ey Rabbimiz! Bu evliliği hayırlı ve mübarek eyle.

Allah’ım! Eşi ile birbirlerini, Peygamberimiz Hz. Muhammed ile Hz. Hatice validemizin birbirlerini sevdikleri gibi sevmeyi nasip eyle.

Kendilerine Hz. Âdem ile Havva annemiz arasına koyduğun sevgi gibi bir sevgi var eyle.

Hz. Ali Efendimiz ile Fatıma validemiz gibi birbirlerini sevdir. Birbirlerine karşı kalplerini ısındır ve onları fitneden, fesattan, nefretten ve düş-manlıktan muhafaza eyle.

Allah’ım! rtp slot Kendisine takva, iffet, sıhhat, afiyet ve ihtiyaç duyduğu her türlü güzellikleri nasip eyle.

Onu yardımından mahrum bırakma. Ona bol ve helâl rızık ver. Verdiğin rızkı hakkında bereketli kıl. Onu kanaatkâr eyle.

Allah’ım! Ona anne olmayı ve anne şefkatini nasip et. Tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz sen duaları işitensin. Salih evlat ihsan eyle.

Allah’ım! Ona, iffetini muhafaza ederek yaşamayı, namazını kılan, orucunu tutan ve sana itaat eden bir kul olmayı nasip eyle.

Evini; Kur’ân okunan, İslâm konuşulan ve meleklerin ziyaret ettiği bir yuva olmasını nasip eyle. Sadakatten ayırma. Eşini kendine bağlı ve vefalı eyle.

Eşiyle birlikte Senin rızana uygun olarak hareket etmeyi nasip eyle.

Kötü arkadaş ve kötü komşudan uzak eyle. Kötü insanların şerrinden, fitnesinden, iftiradan ve kıskançlıktan muhafaza eyle.

Allah’ım! Kendisine seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi nasip et. Ona imanı sevdir. Gönlünde inkârcılığa, fasıklığa ve isyana karşı bir nefret uyandır.

Allah’ım! Onu, sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten ve meskenetten muhafaza eyle.

Allah’ım! slot88 Verdiğin güzellikleri, nimetleri ve yetenekleri ondan çekip alma. Bundan sonraki her gününü bundan önceki günlerinden daha mutlu ve huzurlu geçirmeyi nasip eyle.”

Tekbir ve salât ü selâm getirilerek duaya son verilir.

Gelinin Veda Duası - Gelinlerin evden çıkarken okumaları için Arapça ve Türkçe dualar
Gelinin Veda Duası – Gelinlerin evden çıkarken okumaları için Arapça ve Türkçe dualar

Gelinin Veda Duası – Gelinlerin evden çıkarken okumaları için Arapça ve Türkçe dualar

Babasının evinden gönderilen geline hangi dua okunur? Gelinin ailesine mutluluk ve refah için dualar nelerdir? İşte en güzel gelin veda duaları, gelin veda konuşmaları ve gelin veda sözleri...

Gelenek ve göreneklerimize göre gelin baba evinden uzaklaştırılırken dua etmek uygundur. Dua şu şekilde yapılabilir; “Rabbimiz! Bu evlilik mutlu ve mutlu olsun. Tanrım! Karısı ve birbirleri, peygamberimiz Hertz. Muhammed ve Hertz. Hatice annemiz gibi sevelim birbirimizi. Onlar için efendim. Analarımız Adem ile sbobet Havva arasında yaptığın gibi seviş. hertz. Hz.Ali ve Fâtıma, annelerimiz gibi birbirini sevsin, ısıtsın ve onları fitneden, fitneden, kin ve düşmanlıktan korusun. Allah’ım ona takva, iffet, sağlık ve ihtiyacı olan tüm güzellikleri ver. Allah’ım onu ​​iffetli, namaz kılan, oruç tutan ve sana itaat eden bir kul olarak yaşat. Evinizi Kuran okuma, İslam ve melek ziyaretleri için bir ev yapın. Karını sadık ve sadık yap. Sen ve karısının kabul ettiği gibi yapmasına izin verin. Kötü arkadaşlardan, kötü komşulardan, kötülerden, kötülerden, kötü insanların iftiralarından ve kıskançlıklarından uzak durun. Allah! Onu ıstıraptan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten ve evsizlikten koru. Tanrım! Ona verdiğin güzellikleri, nimetleri, hediyeleri elinden alma ve bu günden sonraki her günümüzü önceki günlerden daha mutlu ve huzurlu geçirmemize izin ver. Tanrım! Onlara uzun ömür, bol rızık, salih evlatlar nasip eyle. amin. Namaz, Tekbir ve Salat u Salam diyerek sona erer. Gelinin kabulü sırasında damat veya erkeğin ailesinden biri dua eder. Yeni evlilerin güvenli, mutlu ve uğurlu olması ve evliliğin bir ömür boyu sürmesi için gelin için dua edin. Gelinin evden çıkarken okuması gereken dua Gelin baba evinden çıkınca sağ ayağını eşiğin önüne koyar, “bismillahirrahmanirrahim” der ve önüne bakar. Kapıdan birkaç adım uzaklaştıktan sonra babasının evine döndü, ona baktı, “bırakın” dedi ve damadın evine doğru yürüdü. O sırada mahallede yaşlı bir kadın gelinin arkasından 3 kulhuvallah – 1 Elham okuyarak geline üfledi. Gelinin duası “Tanrı evli çiftlere huzur, inanç ve mutluluk versin” ile başlar.

Gelini evden çıkarken edilecek Arapça

“Allahümmec’al hazel akde vennikahe meymunen mubareken vec’al beyne-hüma üfleten ve mehabbeten ve karara ve la tec’al beyne-hüma nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il mü’minine radıyallahü anhüma. Ve beyne Aliyyin radıyallahü anh ve Fatıma-tez-zehra radıyallahü anha. Alahümme’ti le-hüma evladen salihan ve ömren tavilen ve rızkan vasi’an. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrete a’yünin vec’alna lilmüttekine imama. Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahıreti haseneten ve kına azabennar. Sübhane rabbike rabbil’ızzeti amma yesıfun ve selamün alel murselin velhamdülillahi rabbil’alemin.””Allah’ım! Bu nikahı bereketlendir! Evlilikte onlara selâmet, rızık, sevgi ve sebat ver, kin, ihtilâf ve ayrılıktan koru! Allah’ım! Annelerimiz Âdem aleyhisselam ve Havva, Annemiz Muhammed aleyhisselâm ve Hatice-i Kübra’ ve müminlerin annesi Aişe annemiz, Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma-tüz-Zehra annemiz arasındaki dostluğu onlara nasip eyle!Onlara salih evlatlar, uzun ömürler ve rızıklar ihsan eyle! Amin.Ey Rabbimiz! Eşlerimiz ve çocuklarımız gözümüzün nuru olsun ve bizi Allah’tan korkanlara hidayet et Ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver.Bizi cehennem azabından koru!Rabbin yücedir. güç ve izzet sahibi olan Allah’a hamdolsun, alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.”

GELİN ÇIKARMA SÖZLERİ

  1. Efendimiz! Bu evlilik hayırlı olsun.
  2. Sen ve karısının kabul ettiği gibi yapmasına izin verin.
  3. Allahım! Karısı ve birbirleri, peygamberimiz Hertz. Muhammed ve Hertz. Hatice annemiz gibi sevelim birbirimizi. Onlar için efendim. Aşk, annelerimiz Adem ile Havva arasındaki sevginiz gibi olsun.
  4. hertz. Rabbimiz Ali ve Fatıma annelerimiz gibi birbirlerini sevsin, kalplerini ısıtsın ve onları fitneden, fitneden, kin ve düşmanlıktan korusun.
  5. Allah’ım ona takva, iffet, sağlık ve ihtiyacı olan tüm güzellikleri ver.
  6. Onu yardımdan mahrum etmeyin, ona bol helal rızık verin. Verdiğiniz gıda ile bol olun. Bırak görevini yapsın.
  7. Allah ona anne ve anne şefkati versin. Lütfen mükemmel nesli kullanın.
  8. Allah’ım onu ​​iffetli, namaz kılan, oruç tutan ve sana itaat eden bir kul olarak yaşat.
  9. Onun evi; Kur’an okumak, İslam’ı konuşmak ve melekleri ziyaret etmek için bir yuva yap. Karını sadık ve sadık yap.