Metasophie nedir?

Ekonomist ve stratejist Kaan Sarıaydın tarafından geliştirilmiş bir teoridir.

Metasophie ruhun bedendeki bilinmeyen gramerine hakim:
Asırlardır gizlenen, anlatılmayan ilim Metasophie ilmidir! Dünya ilim üzerine tanzim edilmiştir. İnsan AKIL ve RUH olarak bir bedende iki unsur olarak var olmuştur.


Metasophie kişiye RUH’un yaşam içerisindeki varlığının nedenini, gerekliliğini anlatan ilimdir. Metasophie ilminden faydalanmış bir insan RUH ve AKIL olan iki unsurun birbiriyle olan lisanını gramerini öğrenir ve bu sayede kendini keşfeder. Kendini keşfetmiş insan yaşamı boyunca yaşadığı durumların kendisinde bıraktığı izler ne olursa olsun nerede tutacağını bilir ve yaşayacağı durumların değerlendirmesini daha iyi analiz etmiş olur.


Metasophie mükemmel ötesi bir ilimdir… Bu ilim insanoğlunun zaman ve zamansızlık arasındaki yolculuğunu tüm evreleriyle hemde tüm bilimsel donatılarıyla ortaya sermektedir. İnsanı bütünüyle yani bir bedende iki insanı anlatıyor. Bu iki unsurun tüm verilerini iki farklı kutup başında toplayan ve bu iki farklı kutup başı verilerini bir aküde (yani yaşamda) birleştiren ve bu birleşmeden enerji elde eden bir ilimdir… Metasophie ruhun keşfini ve ruhun bedendeki siluetini, ruhun akıl ile bağını, içsel güdülerin yaşam içerisindeki şifrelerini ve bu şifreler sayesinde zamansızlık yolculuğunun nasıl gerçekleşebileceğini anlatır…


İnsanın tüm şifrelerini anlatan bu ilim uygulandığında her zaman bir sonraki hatta bir kaç sonraki karşı refleksleri önceden görebildiği için doğal olarak tüm süreçlerde belirleyen taraf yapar…

Ekonomi ve Paranın Sırrı

Üreten insan olmak! Evet, parası olan insanlara yatırımsal kazançsal yönlendirmeler yasaklanmış ise, var olan paraya dokunma deniyorsa, bende olmayan parayı kazanmanın yönlendirme eğitimini vermeye karar verdim… Unutmayalım en zengin insanlar yok denecek kadar az sermayeyle başarılı olmuş ve devler ligine girmiştir… Konum konjünktürünüz, işiniz, işsizliğiniz, ekonominiz, bütçeniz ne olursa olsun. Metasophie’de, para kazanma eğitimini almak isteyen ve başarının şifrelerini öğrenmek isteyen, sıfırın değerinin aslında sıfır olmadığını, sadece önünemi arkasınamı virgül konulmasının formülelerini öğrenmek isteyen herkese 2 aylık bir eğitim programı sunacağım. Bulunduğunuz şehir ve iş yoğunluğunuzun önemi olmaksızın bu eğitimden faydalanabilirsiniz. Sanal sanayi devriminde en büyük sermayenin insan olduğunu ve üretmenin püf noktalarını sosyo ekonomik-jeopolitik-realitelerin eko verilerini ve bu verilerin bir kaç adım sonrası ticari talebi nasıl doğurduğunun eğitimini almak isteyen, para-insan arasındaki döngülerini öğrenmek isteyen herkese yıllarca hep bir kitlenin kullandığı formüleleri öğreten eğitimi vereceğimi burdan duyurmak istiyorum.


Sizinle bir sır paylaşıyım; yıllarca güçlerin kullandığı ekonomik ve ticari formüleler olduğu için herkesin ama herkesin bundan faydalanması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum.

Kaan Sarıaydın