Yol nedir?

Tarikat kelimesinin Türkçesi. Yol ile ilgili deyimler ve atasözleri şu şekildedir:

Yolsuz, Yolsuzluk : Tarikata uymayan bir iş yapmak.

Yol Vurmak : Ehil olmadığı halde, Şeyhlik iddiasında bulunup, etrafında adam toplayan, sahte olduğu için insan yetiştiremeyen kişilere yol vurguncusu denir. Kuttâ-ı tarîk.

Yolca Giden Yorulmaz : Tarikatın metotlarına tam anlamıyla uyan kişi, yorulmaz, hedefine az zahmetle kavuşur. Usulsüz vusul olmaz.

Yol, iz Bilmez, Yol, Yordam Tanımaz : Edebe, örfe aykırı davranış sergileyen kişiler için kullanılan bir söz.

Bu, tarikat edebinden yoksun müridler için de kullanılır.

Yolcu Yolunda Gerek : Yola koyulanın, hedefine varana kadar öteberiyle uğraşmadan yoluna devam etmesi icabeder. Aksi halde hedefine geç varır.

Yol Çalısız, Kul Delisiz Olmaz : Yolda bir takım engellerin bulunabileceğini gösteren bu ikazlı mesaj, yola rehbersiz, öğretmensiz, gidilmeyeceğini de işaret eder.

Yol Oğlu : Mürid

Yol Rehberi : Tarikata girmeden başkasına rehberlik yapan kişi.

Yola Girmek, Yola Getirmek, Yola Sokmak : Tarikata girmek anlamındadır.

Yoldan Çıkmak : Tarikattan çıkmak.

Yolda Kalmak : Tarikatta ilerlemenin durması, müridin feyzinin kesilmesi.

Yol Göstermek : İrşad etmek.