Ziyaniyye nedir?

Şaziliyye’nin Mağrib kolu. Bu kol XIX. yüzyılda kurulmuştur.