TÂHİRÜ’S-SIR VE’L-ALANİYYE:

İçi ve dışı temiz olan demektir. Arapça tamlama. Allah’ın ve kullarının haklarına uyan kişi için kullanılan bir tâbirdir.