TA’N ETMEK

Arapça, ta’n dürtmek demektir. Kınamak ve aleyhde bulunmayı da ifade eder. Ta’n eden bizden, ettiren ise bizden değil: Bu, taş atan bizden, attıran bizden değil anlamında da kullanılır. Bu söz, tasavvuf yoluna giren kişinin, bağlı bulunduğu yola tenkit getirecek davranışlarda bulunmaktan sakınması, ölçülü olması ve dikkatli konuşması gerektiğini bildirir. Bu konuda Kur’an’da da şu mealde bir uyarı vardır: “Onların Allah’tan gayrî taptık (ilah) larına sövmeyin, sonra onlar da bilmeyerek Allah’a söverler…” (En’âm/108).

 

Zâhid bize ta’n eyleme

Hak ismin okur dilimiz

Sakın efsane söyleme,

Hazrete varır yolumuz.

Bezcizade Muhyiddin