Tasavvufta uyandırmak ne demek?

Kandil, mum gibi ısıtma araçlarını yakmak anlamında bir tabir. Söndürmek için dinlendirme ifadesi kullanılırdı. “Mumu uyandır.” mumu yak, “kandili dinlendir” kandili söndür ma-nasındadır.

Serverâ lütfün uyandırsın muradın şem’ini,

Bunca demdir ki uyarmaz, baht-ı nabina uyur.

Müverrih Âli