Tecessud ne demek?

Arapça, cisimlenme demektir. Ruhun cesedleşmesi. Batıdaki parapsikoloji çalışmalarında bu olaya, reflek -siyon veya materyalizasyon denir. Veli’nin ruhunun başka bir yerde bedenî olarak gözükmesi. Bazen, ölen velî için de aynı durum söz konusu olmaktadır. Mânâ varlıklarının maddeleşmesine, Kur’ân-ı Ke-rim’deki Hz. Cibril’in, Hz. Meryem’e tam bir insan gibi temessül etmesi (Meryem/17), Hz. ibrahim’e insan şeklinde 3 meleğin gelmesi (Zâriyat/24-29), Cibril’in Dıhye şeklinde vahiy getirmesi, şehid olduktan sonra Mus’ab b. Umeyr’in kılığına giren bir meleğin, savaş alanında sancak elinde savaşa devam etmesi vb. gibi olaylar, te-cessüdün varlığına delil kabul edilir. Muhyiddin Arabi’nin şeyhlerinden 110 yaşındaki Fatıma’nın tefekkür ederek okuduğu Fatiha suresinin manasının tecessüdle insan haline gelip, kendisine hizmet etmesi de, bu kabil olaylardan sayılabilir. Cinler de maddîleşebilir.