Tecrid tefrit ne demek?

Arapça, yalnız başına kalmak, tek tek yapmak, soyutlanmak vs. gibi anlamları olan iki kelime. Sâlikin dışını mal ve mülkten, içini de karşılık bekleme anlayışından arındırması. Tecrîd, malik olmamak; tefrîd, memlûk olmamaktır. Tecrîd, kalbi Allah’tan başka şeylerden uzak tutmak; tefrîd, Hakk’ı sânına layık olmayan sıfatlardan yüce tutmak, O’nu ferd (eşsiz, benzersiz) olarak görmek.

Meslek-i tecrîddir feragat evi,

Terk-i mal eyle hanümandan geç.

Fuzulî