Tekbir ve tahmid kelimeleri nelerdir?

zaviye din türk islam tarih

Şöyle söyler: “Allahuekber, Allahuekber la ilahe ilallahu vallahuekber ve lillahi’lhamd” Manası: “Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah’tan başka ilah yoktur.” Allah büyüktür, hamd Allah’a mahsustur veya şöyle der: “Allahu ekber, Allahu ekber la ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahi’lhamd”