Tekke ortası ne demek?

Yeniçeri Ocağı’nın kırkıncı ortası hakkında kullanılan bir deyimdir.