Terk ne demek?

Arapça, terketmek anlamında bir kelime. Fakr ve fena ehli dervişlerin başlarına giydikleri taç ve külahler üzerinde, dikey iniş şeklinde alâmetler olurdu. İşte bu dilim dilim görüntü veren alâmetlere terk veya terek adı verilir. Bu dilimlerin sayısı, tarikatlara göre değişirdi. Bektaşîlerde dilim sayısı 12’dir.

Her tâc olamaz, fakr u fena şahına sertâc,

Terk ehlinin, ey hâce biraz başı kabadır.

Baki

 

Dört türlü terk vardır:

  1. Terk-i Dünya,
  2. 2. Terk-i Ukbâ,
  3. 3. Terk-i Hesti (varlık),
  4. 4. Terk-i terk.