Tesbihden geçmek ne demek?

Eskiden türbelerde, türbedarlar hastalanan küçük çocukları okur, daha sonra iri taneli teşbihi yere atıp, çocuğu üç defa basmadan üzerinden atlatırdı. Nazardan ve hastalıktan kurtulmaya yönelik olduğuna inanılan bu işleme, teşbihten geçmek denirdi.

Ayrıca uygunsuz iş yapanlara halk arasında “pabucu büyüğe git de,seni tesbihden geçirsin” veya “sen bu günlerde teşbihten geçmemişsin galiba…” denirdi.