Tılsam nedir?

Farsça sihir, büyü demektir. Üç tür tılsımdan bahsedilir. 1- Kalbi yönelterek karşıdakini doğrudan, aletsiz etkilemek ki, gerçek sihir budur. 2- Yıldızlar, sayılar ve unsurların özelliklerinden yararlanarak etkili olmak, 3- Hayal gücüne da-yalı, gözbağcılık denilen etki. Tasavvufta, Hakk’ın zatının künhü, kamil insanı şerefli kılan sır, rûh-ı menfûh, izafî ruh gibi manaları içerir, “kuntu kenzen mahfiyyen” (Gizli bir hazine idim) kudsî hadisiyle işaret olunan hususa, “Genc-i Mutalsam” denir.

Açılır genc-i cemâlinden tılsım-ı kâinat,

Güyiyâ, efsun okur ürür saba pinhan ana.

Necâtî