Türbe ne demek?

Arapça, toprak demektir. Veli olduğu zannedilen kişiler için üstü kapalı olarak yapılmış mezara, türbe denir. Fatih Sultan Mehmed için yazılan bir şiir:

Her dem sana açıktır

Ebvab-ı arş-ı rahmet

Türbendir en azimi

Fethettiğin diyarın.

Abdülhak Hamid