Türbedar ne demek?

Arapça-Farsça, türbeyi bekleyen kişilere denir. Bu görevliler, türbenin temizlik, açılıp-kapanması vs. gibi işlerine bakardı.

Beyt-i Hûda’ya konmuş,

Câhın metaf-ı eslaf.

Durmuş başında bekler,

Bir kavm türbedarın.

Abdülhak Hamid