Ubude ne demek?

Arapça, kulluk anlamındadır. Ubûde; Allah’ı sevmek, O’ndan utanmak, korkmak ve O’nu yüceltmek üzere kulluk yapmaya denir. Ubûde, ubûdiyyetten daha üstündür. Aynı şekilde ubudiyet de ibâdetten üstündür. İbadetin, mahalli beden olup emri yerine getirmekle ortaya çıkar. Ubûdiyyetin mahalli ise, ruhtur, hükme rıza gösterme şeklinde olur. Ubude’nin mahalli de sırdır. Hz. Ebu Bekir, Allah’ı ta’zim ve yüceltmek için ibadet ederdi. Peygamberimiz (s), ashab-ı kirama, Hz. Ebû Bekir sizi faziletçe niçin geçti, bilir misiniz, deyince, ashab “niçin?” diye sordu. Hz. Peygamber (s) de şu cevabı verdi: “O, sizi namazı çok kılarak, orucu bol bol tuta- k rak geçmedi. Onun üstünlüğü, kalbinde duyduğu saygı iledir. Bu da , Allah’ı yüceltmek ve ta’zim etmekle olur. “Ömer, Allah’a korku ve heybet üzere ibadet ederdi. Bu yüzden o, heybet sahibi bir insandı. Kim Allah’tan korkarsa, herkes ondan korkar. Hz. Osman’ın ibâdetinde haya duygusu, Hz. Ali’ninkinde de sevgi duygusu , hâkimdi.