din kuran islam diyanet

Üç mescidin dışında itikafa girmeyi adadığı zaman bunu yerine getirmesi mekruh olur mu?

Şayet bunun için bir yolculuk yapmasına ihtiyaç olursa caiz değildir. Nitekim sahih bir hadiste şöyle buyurulur: “Üç mescidin dışında başka hiçbir mescid için yolculuk yapılmaz.”

Hangi yer olursa olsun, ister mescid olsun ister başka bir yer olsun bir kimse böyle bir yeri itikaf ibadeti veya başka bir ibadet için adağında belirler de bu adağı yerine getirmek için yolculuk yapmaya ihtiyaç olursa her ne kadar elMuvaffak gibi bazı arkadaşlar bunu caiz görseler de böyle bir adakta bulunmak caiz değildir.

Araştırıcı alimlerin görüşüne göre hadis bunun caiz olmadığına delalet ediyor.

Şayet (bu adağını yerine getirmek için) bir yolculuğa ihtiyaç yoksa, bu durumda (adağında) belirlediği mescit cuma kılınan bir mescit olursa, itikafının arasına cuma namazı giriyorken artık cuma kılınmayan bir mescitte itikafa giremez. Çünkü üzerine vacip olan şeyin asgarisini yerine getirmesi gerekir. İster cuma kılınan mescitte itikafa girmeyi adasın, isterse cuma kılınmayan mescitte itikafa girmeyi adasın şayet iki mescitten birinde itikafı adarsa o kişi muhayyerdir. Dilerse adağını yerine getirir, dilerse bu arkadaşların dediği gibi diğer mescitte (cuma kılınmayan mescitte) adağını yerine getirir.