amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Ümmü Cafer kimdir? Ümmü Cafer hayatı ve tarihi!

Ensâr’dan salah ve iffet, akıl ve dirayetiyle bilinen bir kadındır. Kendisini meşhur şair Ahvas Abdullah b. Muhammed el-Ensârî şiirlerinde zikr etmişti. Günlerden bir gün Ahvas huzuruna kadın gelip “Bizden almış olduğunuz koyunların (koyarak) akçesini merhamet edip veriniz!” diye akçelerini istediğinde Ahvas da, “Vallahi ben seni tanımıyorum kim olursun!” diye inkar ve yeminler etmeye başladı. Kadın, “Ey Allah’ın düşmanı! Beni tanımıyorsun da niçin şiirlerinde Ümmü Cafer bana böyle dedi, ben ona şöyle söyledim diye yad eylersin. İşte Ümmü Cafer benim!” diye halk arasında kendisinin günahsız olduğunu ispat etmiş ve Ahvası da fevkalade utandırmıştı.

Samer Yayınları
Rızaeddin Fahreddin – Ahmet Acarlıoğlu