Kuran İslam Kadın Alim

Ümmü Hakim Beyza kimdir? Ümmü Hakim Beyza hayatı ve tarihi!

Abdülmuttalib b. Hâşim’in kızı, Kureyz b. Rebia b. Habib’in hanımı ve Erva’nın kız kardeşidir. Şaire bir kadın olup babası Abdülmuttalib için söylemiş olduğu mersiyesi ve daha başka şiirleri bilinir ve insanlar arasında söylenirdi. Bedeninin nezaketi ve kendisinin güzelliği sebebiyle Araplar arasında medih makamında “Beyza” ve “Kubbetü’d Dibâc” lakaplarıya şöhreti yayılmıştı. Efendimiz Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) babaları Abdullah ile ikiz kardeştiler. Kocası Kureyz’den Erneb isminde Ümmü Talha ve Erva isminde Ümmü Osman’ı doğurdu. Ümmü Osman sahâbî bir kadın olup Osman b. Affân ile Velid b. Ukbe’nin annesi idi.

Samer Yayınları
Rızaeddin Fahreddin – Ahmet Acarlıoğlu