amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Ümmü Hakim Mahzumiyye kimdir? Ümmü Hakim Mahzumiyye hayatı ve tarihi!

Kureyş kabilesinden Hâris b. Hişâm’ın kızı olup sahâbîlerdendir. Amcasının oğlu olan İkrime b. Ebû Cehil’e varmıştı. Mekke fethedildiği gün Bazı yerlerde Kureyz b. Habîb b. Rebia b. Abduşems b. Abdümenaf diye görüldü. Nafî cesurdu ve Hâricî fıkhında öncü idi. Onun için ve Abdullah b. Abbâs için çok örnekler bulunmaktadır.

Kocası İkrime ise müslümanlara karşı işlemiş olduğu suçlardan dolayı Mekke’den çıkıp Yemen tarafına kaçmıştı. Ümmü Hakim ardından yetişip “Ey İkrime! En merhametli ve şefkatli zattan senin için eman aldım” diyerek kocasını Mekke’ye getirdi ve onun müslüman olmasına da vesile oldu. Kocası İkrime b. Ebû Cehil Hz. Ebû Bekir (r.a.) zamanında ortaya çıkan Yermük Savaşında şehit oldu. Ümmü Hakim daha sonra Halid b. Saîd Hazretleri ile evlendi. Yalnız h.15. senesi Ecnadenyn vakası vuku bulduğundan yolda hanımıyla zifafa girmek için kocası Halid b. Saîd onu yanına aldı. Düşman askerleriyle savaş başladığında da Hz. Halid şehit düştü. Ümmü Hakim bizzat savaşa müdahil olup yedi düşman askerini öldürdü.

Samer Yayınları
Rızaeddin Fahreddin – Ahmet Acarlıoğlu

Umut Güner Kimdir