Umut Güner – Tarih Musahabeleri Kitabı

Umut Güner - Tarih Musahabeleri Kitabı

Tarihçi ve felsefeci Umut Güner’in yeni kitabı “Tarih Musahabeleri” yayınlandı. Türk tarihi ile ilgili kültür ve medeniyet hususunda muhtelif konuları ele alan kitap içeriğinin zenginliği ile dikkat çekiyor. Yazar kitapta medeniyet tarihimizin çeşitli konularını ele alarak okura keyifli bir tarih okuması sunuyor.

“Türk tarihi bir bütündür ve tarihimizde devamlılık esastır. Kadim dönemlerden itibaren oluşan geleneklerimiz ve tarihî tecrübelerimiz birikerek ve gelişerek devam eden bir seyir izlemektedir.

Bu eser, tarihimizin muhtelif dönemlerinden günümüze ışık olabilecek kültür ve medeniyet birikimimiz ile ilgili konuları ele almaya çalışmıştır. Millet olarak sahip olduğumuz hayat görüşümüz çerçevesinde şekillendirdiğimiz ve inşa ettiğimiz müesseselerin, yarattığımız tarihî kişiliklerin, olay ve olguların tahlilini içermektedir.”

Umut Güner - Tarih Musahabeleri Kitabı

Kitabı Satın Al

Kitapyurdu

DİB Yayın Satış

 

Umut Güner kimdir? Umut Güner’in biyografisi nedir? Umut Güner’in kitapları neler?

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da Tuzla semtinde tamamlamıştır. Üniversite tahsilini ise Balıkesir Üniversitesi Tarih bölümünde tamamlayan yazar ardından İstanbul’da Felsefe Bölümü yüksek lisans eğitimini yarıda bırakarak Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Uzun yıllar muhtelif dernek ve vakıflarda toplumsal ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunmuş, Milli Akıl, Diyanet Aylık Dergisi, Aile Dergisi, Dünyabizim ve Haberler.com başta olmak üzere muhtelif dergil ve yayın platformlarında yazılar kaleme almıştır. Bunun yanı sıra yayımlanmış akademik makaleleri ve kitap çalışmaları bulunan yazar, Ortaçağ Tarihi, Siyaset ve İktidar Felsefesi ile Amerika Birleşik Devletleri Siyasi ve Sosyal Tarihi alanlarında ihtisas çalışmaları yürütmektedir.

Yayınlanmış Kitapları:

Tarih Musahabeleri – DİB Yayınları
Tarihte Fütüvvet ve Ahilik – Ötüken Neşriyat