Vakt-i saadet ne demek?

Arapça, mutluluk, selâmet ve barış dönemi anlamına olup, Hz. Peygamber (s)’in nübüvvet zamanlarına denir.

Sensin ol fahr-i cihân-ı medeniyyet ki hemân

Ahdini vakt-i sa’âdet bilir ebnâ-yı zaman

Şinasî