Veda haccı nedir? Veda haccı ne zaman yapıldı? Veda haccı tarihi nedir?

Hz. Peygamber’in, hicretin  yılında (M. 632) çok sayıda sahabesiyle birlikte yaptığı ve ümmetiyle vedalaştığı hac. Veda haccı, hac farz olduktan sonra Hz. Peygamber’in yaptığı ilk ve son hacdır. Bu hacca yüz binden fazla Müslüman katılmıştır. Müslümanların bir kısmı Medine’de toplanıp Hz. Peygamber’le beraber hareket etmiş, bir kısmı da yollarda komşu şehirlerden katılmıştır. Hz. Muhammed, zilhicce ayının dördüncü günü Mekke’ye girip Kâbe’yi tavaf etmiş, zilhiccenin dokuzuncu günü de Arafat’ta vakfe yapmıştır. Bayramın dördüncü günü veda tavafını yaparak tekrar Medine’ye dönmüştür.