Vefk ne demek?

Arapça, muvafakat, uygunluk, başarı vs. gibi anlamları olan bir kelime. Bir kişinin isteğine uygun olarak hazırlanan dua, harf, muska ve hamail için vefk tabiri kullanılır.

Eylemez Hikmet tenezzül yoksa kim erbâb-ı aşk

Celb-i teshir-i visalin vefk-i âlâsın bilir.

Hersekli Arif Hikmet