amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Vesvese duası nedir? Vesveseden kurtulmak için hangi dualar edilir? Kötü düşüncelerden kurtulma duası!

Vesvese, psikolojik olarak insana arız olan ve bir takıntı haline gelen hastalıktır. Bu tür rahatsızlığı olanların tedavisi için tıbbî çarelere baş-vurulmalı, psikolojik tedavi yöntemi uygulanmalı ve dua ederek Allah’tan şifa istenmelidir.

* Ebû Hüreyre (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir:

“Şeytan birinize gelir ve falan şeyi kim yarattı, falan şeyi kim yarattı der. Nihayet, Allah’ı kim yarattı der. İş bu duruma varınca, Allah’a sığınsın ve bu tür düşünceleri bıraksın.”

Peygamberimiz (s.a.s.), “Kim içinde böyle bir vesvese hissederse, üç defa;

“Âmennâ billâhi ve rusülihî”

Allah’a ve Peygamberlerine iman ettik” diye dua etsin, içindeki o şey gider.

Ebû Zümeyl (r.a.) diyor ki: Abdullah ibn Abbas (r.a.)’a, “bu içimde duyduğum şey nedir,” dedim. O da, “ne duyuyorsun,” dedi. “Vallahi söyle-yemem,” dedim. O da, “İçine düşen bir şüphe mi,” dedi ve güldü. “Ondan hiç kimse kurtulamadı” dedi ve Allah;

“Eğer sana indirdiğimizde şüphede isen” (Yûnus, 10/94) ayetini indirdi, dedi ve bana: İçinde böyle bir şey hissedersen şu ayeti oku, buyurdu:

“O, ilktir, sondur, açıktır, gizlidir ve O her şeyi bilir.” (Hadîd, 57/3; Ebû Davud, Edeb, 118)