VİCHET-İ CEMİ’İ’L-ABİDİN ne demek?

Arapça, kulların tümünün yönü, ciheti anlamında bir isim tamlaması. Ulûhiyyet hazreti.