Yad daşt ne demek?

Farsça, hatırda tutmak, zihinde tutmak manalarına gelen bir tâbir. Bu, Nakşibendî ıstılahıdır. Allah’ın sürekli görmekte ve bilmekte olduğunu bilmek ve bunun bilincinde olmaktır. Buna, ihsan da denir, huzur ber-gayret olarak tanımlayanlar da vardır. Kalp, Allah’ı düşünmekle güç bulur, meleke kazanır. Yad-daşt, her ân Allah’ın huzurunda olma halidir ki, buna murakabe de denir.