Yafiiyye nedir?

Abdullahi’l-Yafi’î Aliyyü’l-Kadirî tarafından kurulmuş, Kadirîliğin kollarından bir tasavvuf okulu.