Yakute-i sahra ne demek?

Arapça, sahranın, çölün yakutu anlamında bir tamlama.Nefs-i külliye. Bu ismin veriliş nedeni, nuraniyyetin karanlık olan zulm ile karışmasıdır. Cisimden ayrı olan akıl, böyle değildir. O, sırf nur olduğu için, “dürr-i beyzâ” (beyaz inci) adını almıştır. Kaşanî ve Cürcanî nefs-i küllî’ye yâkût-ı ahmer(kırmızı yakut) derler.