Yapılan iyilikler söylenir mi? Yapılan yardımlar belli edilir mi? İslam’da yardım etmek ve iyilik yapmak!

Ayetlere göre yapılan iyilikler Allah rızası için yapılır ve bu yüzden karşılığı da yalnız Allah’tan beklenir. Şüphesiz yüce Allah’tan daha fazla kimse iyilik ve lütufta bulunamaz. İyilik yapan biri aynı zamanda yaptığı bu iyiliğin kendi kötülüklerine de kefaret olduğunu bilmeli ve Allah’ın kendi üzerindeki lütuf ve inayetini hatırından çıkarmadan yaptığı iyilikleri severek yapmalıdır. Ayetlerde: “Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra bu harcadıklarına bir eziyet ve başa kakma eklemeyenlerin, Rableri katında kendilerine has ödülleri vardır.” (2/262) buyrulmakta ve yapılan iyilikten sonra nefsini devreye sokmayan ve yaptığını başa kakmayan kişilerin ödüllendirileceği müjdelenmektedir. Yine: “Ey iman sahipleri! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde, insanlara riya için malını infak eden kişi gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve eza etmek suretiyle boşa çıkarmayın.” (2/264) buyrularak da insanların başına kakılarak ve onlara eziyet edilerek yapılan iyiliklerin boşa çıkacağı bildirilmektedir.

Çok bularak başa kakma yaptığın iyiliği.

Müddessir Suresi Ayet 6