amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Yapısal Değişim ve Gelişme Kalıpları Analizi

Yapısal değişimin en iyi bilinen modeli, büyük ölçüde, savaş sonrası dönemde birçok gelişmekte olan ülke için gelişme kalıplarını inceleyen geç ekonomist Hollis B. Chenery ve meslektaşlarının ampirik çalışmalarına dayanan modeldir. Hem kesitli hem de zaman serisi olarak kişi başına düşen gelir düzeyindeki farklı düzeylerdeki ülkelerin ampirik çalışmaları, kalkınma sürecinin çeşitli karakteristik özelliklerinin tanımlanmasına yol açmıştır. Bunların arasında tarımdan sanayi üretimine geçiş, istikrarlı fiziksel ve beşeri sermaye birikimi, tüketici taleplerinde gıda ve temel ihtiyaçlara önem vermekten farklı olarak mamul mal ve hizmetlere yönelik arzulara, şehirlerin ve şehir sanayilerinin, insanlar çiftliklerden ve küçük kasabalardan göç ettikçe büyümesi ve çocuklar ekonomik değerlerini ve ebeveynlerini yitirdiklerinde aile büyüklüğü ve genel nüfus artışındaki düşüşün geleneksel olarak etiketlenmiş çocuk kalitesini (eğitim) miktar olarak değiştirmesine yer verilmiştir.

Büşra Karakuzu

Umut Güner Kimdir