Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü ne demek?

Bu sözler Yunus Emre’ye ait olup, kulların hatâlarının affedilmesini salık vermektedir. Allah hatırı için, Allah’ın yapısı bu kulların affı, onların hoş görülmesi sosyo-moral açıdan büyük bir önemi hâizdir, bu manzumenin tamamı şöyledir:

Elif okuduk ötürü Pazar eyledik götürü,

Yaratılmışı hoş gördük Yaratan’dan ötürü.

Yunus’un bu şiirinden etkilenen Türâbî ona benzer mahiyette şu şiiri yazmıştır:

Elif okurlar ötürü

Pazar ederler götürü

Yaratılmışı hoş görür

Yaratan’dan ötürü

Kemer-beste, miyan-beste

Gül-destedir Bektaşîler.