Yemini Münakide ne demek? Yemini Münakide anlamı nedir?

Yapılması mümkün olan ve geleceğe ait bir şey hakkın da yapılan yemin. Yapılan yeminimünakideye uymak ve gereğini yapmak zorunludur. Bu yemini yapan kimse, yemininin gereğ ini yerine getirmezse kefaret verir. “Allah, sizi yeminilağıvdan dolayı sorumlu tutmaz. Ancak yeminimünakidelerden dolayı kefaret vermeniz gerekir. Kefaret ise, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksulu yedirmek ya da onları giydirmek (buna gücü yetmezse) yahut bir köle azat etmek, (buna da gücü yetmezse) üç gün oruç tutmaktır…” (Kur’anı Kerim 5/89)