Yüksekten atmak ne demek?

Tasavvufta tevazu esastır. Allah tevazu edeni yükseltir, kendini büyük göreni, de alçaltır.

Meskenette buldular kimde erlik varışa,

Nerdibandan iterler yüksekten bakarısa.