amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Zina nedir? Zina yamak nedir? Zina günah mı? Zinanın hükmü nedir? Zina tövbesi nasıl yapılır? İslam’da ve Kuranda zina!

Kur’ân’daki kullanımıyla zina evlilik dışı cinsel ilişkiyi ifade etmekte ve ayetlerde bu tip ilişkiler yasaklanarak kınanmaktadır. Ayetler erkek ve kadın arasındaki cinsel ilişkinin ancak evlilik ile yaşanabileceğini, bunun dışındaki ilişkilerin ise ahlâksızlık olduğunu söyler. Zina yapan erkek ya da kadının başka biriyle evli ya da bekâr olması fark etmez. Cinsel ilişki sadece eşler arasında yaşanabilir. Her ne kadar zina suçunu her dönemde görmek mümkünse de özellikle günümüzde zina, modern dünyanın içine saplandığı bataklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların sapkın bir şekilde para ya da başka bir şey karşılığı olarak bedenlerini adeta birer madde gibi pazarlayarak yaşadıkları ilişkiler ve kaçamak aşklar sebebiyle aile kurumu zedelenmekte, pek çok çocuk sahipsiz kalmakta ve ölümle sonuçlanan hesaplaşmalar ile çeşitli intihar vakalarına rastlanmaktadır. Dünyaya gelen bir çocuğun en doğal haklarından biri anne ve babasının kim olduğunu bilmesidir. Her ne kadar annelik biyolojik bir hadiseysede yani bir çocuk ancak bir anneden dünyaya gelebiliyorsa da özellikle günümüzdeki testlerin bulunmadığı dönemlerde birden fazla erkek ile cinsel ilişkide bulunan bir kadının doğuracağı çocuğun babasının gerçekte kim olduğunu belirlemek mümkün değildir. Çeşitli testler ile çocuğun babasının kim olduğunun artık belirlenebiliyor olması da bir şeyi değiştirmez. Çünkü ayetlerde bu konuda bir gerekçe bildirilmemiş ve evlilik dışı cinsel ilişki yasaklanmıştır.

Kur’ân’da dünyevi manada ceza uygulanması gereken ender suçlardan biri olan zinanın yapılması halinde ayetlere göre:

“Zina eden kadınla zina eden erkek… Yüz celde (Deri üzeriyle sınırlı kalmak şartıyla yapılan vuruşlar) vurun her birinin ciltlerine… Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini konusunda bunlara acıma duygusu sizi yakalamasın. Müminlerden bir grup da bunların cezalarına tanık olsun.” (24/2) şeklinde bir ceza uygulanması ve bu cezanın uygulanabilmesi için de zina yapıldığı esnada 4 tane şahidin zinanın yapıldığına tanıklık etmesi gerekmektedir (24/4). Ayetten de görüldüğü gibi zinanın alenen yani ortalık yerde yapılmasının önüne geçilmiştir. Ancak hiç şüphesiz yapılan zinayı hiç kimsenin görmemiş olması tarafların zina yasağını ihlal etmedikleri anlamına gelmez. Bu durum sadece onlara uygulanacak 100 vuruşluk cezanın uygulanmasını ortadan kaldırır. Şüphesiz işledikleri suçun hesabı âhirette kendilerinden sorulacaktır.

Bununla birlikte yine 4 tanık olmadan iffetli kadınlara zina isnadında bulunulması da ayetlerde yasaklanmış ve bu iftirada bulunanlara 80 vuruş ile ceza uygulaması yapılması ve tanıklıklarının ebediyen kabul edilmemesi emredilmiştir (24/4). Yine ayetlerde: “O bir şeyden habersiz iffetli mümin kadınlara iftira atanlar, dünyada da âhirette de lanete çarptırılmışlardır. Büyük bir azap vardır onlar için.” (24/23) buyrularak da bu kötülüğü yapanların her iki dünyada da büyük bir azap ile karşılık bulacakları bildirilmektedir. Yine kendi eşlerine zina isnad eden ve 4 tanığı olmayan erkeklerin de Allah adına 4 kere yemin etmeleri ve 5. de eğer yalancılardansa Allah’ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesi gerekir (24/67). Buna karşılık itham edilen kadının, kocasının yalan söylediğine dair dört defa yemin etmesi ve besincisinde şayet suçlayan erkek doğru söylüyorsa Allah’ın azabının kendisi üzerine olması şeklindeki sözleri kendisinden cezayı düşürür (24/89). Görüldüğü gibi yüce Allah burada kadının beyanını erkeğinkinden üstün tutmakta ve zina ile suçlanan kadınların toplum tarafından baskı ve zulüm görmelerinin önüne geçilmektedir. Oysaki erkek egemenliğinin olduğu insanlık tarihi boyunca haksız yere suçlanarak öldürülen ve çeşitli eziyetler gören sayısız kadına şahit olmak mümkündür. Yine isteklerine cevap vermiyor diye çeşitli kişiler tarafından iftiraya uğrayarak toplum tarafından ezilip horlanan sayısız kadının başlarına gelenlere tanık olmak da mümkündür. İşte Kur’ân pek çok konuda olduğu gibi bu denli hassas bir konuda da en medeni ve hukuki yaklaşımlarda bulunmakta ve insanların haksız yere mağdur olmalarının önüne geçmektedir.

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o iğrenç bir iştir; yol olarak da çok kötüdür.

İsra Suresi Ayet 32