Zünnar ne demek?

Arapça, papazların bellerine sardığı kuşağa denir. Sevgiliye hizmet ve itaat etmeye özenmek, hizmet kuşağı kuşanmak. Dünyaya gönül vermek, benlik, bencillik.

Hayâl-i zülfü rûyunla girerse deyre bir âşık,

Olur bir Kabe her bir rişte-i zünnardan peyda.

Yenişehirli Avnî